Obavijest korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada i godišnje grobne naknade


Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da se od 1. travnja 2013. uplate odvoza komunalnog otpada, godišnje grobne naknade, troškova sahrane i ostalih ispostavljenih računa od strane Vranjeva neće moći vršiti u upravi poduzeća.
Uplate ćete moći izvršiti u poslovnicama Fine, HR pošti ili bankama.