Promjena rasporeda odvoza komunalnog otpada u Otoku – zbog praznika Sveta tri Kralja


Dana 6.1.2016. (srijeda), na praznik Sveta Tri Kralja, neće se vršiti odvoz komunalnog otpada. Odvoz za dotični dan vršit će se dana 8.1.2016. (petak).
Hvala na razumijevanju!