Gradsko groblje Otok i Komletinci

 

 CJENIK USLUGA GROBLJA

 

R.B.

Naziv usluge

Jedinica mjere

Osnovica

PDV(25%)

Cijena(kn)

1.

Naknada za grobno mjesto

m2

100,00

25,00

125,00

2.

Organiziranje sahrane

KOM

100,00

25,00

125,00

3.

Kopanje i zatrpavanje groba

KOM

500,00

125,00

625,00

4.

Otvaranje i zatvaranje pok. ploče

KOM

200,00

50,00

250,00

5.

Nošenje pokojnika

POK

200,00

50,00

250,00

6.

Sat rada grobara

SAT

50,00

12,50

62,50

7.

Fugiranje grobnice

KOM

80,00

20,00

100,00

8.

Korištenje mrtvačnice

KOM

250,00

62,50

312,50

9.

Godišnja naknada za gr. mjesto

m2

15,00

3,75

18,75

10.

Naknada za obrtnika po 1 gr.mj.

KOM

300,00

75,00

375,00

11.

Dozvola za rad na groblju

m2

150,00

37,50

187,50

12.

Postavljanje spomenika

KOM

80,00

20,00

100,00

13.

Postavljanje pok. ploče

KOM

80,00

20,00

100,00

14.

Sat referenta – rada

SAT

60,00

15,00

75,00

15.

Sat rada vozača

SAT

50,00

12,50

62,50

16.

Odvoz viška zemlje

KOM

100,00

25,00

125,00

17.

Tiskanje osmrtnica

KOM

5,00

1,25

6,25

18.

Zatrpavanje groba

KOM

300,00

75,00

375,00

19.

Kopanje ulaza u grobnicu

KOM

500,00

125,00

625,00

20.

Spuštanje pokojnika u grobnicu

KOM

200,00

50,00

250,00

21.

Organizacija sahrane za dijete

KOM

500,00

125,00

625,00