O NAMA

U slijedećim redovima donosimo Vam poveznice na zakone koji se tiču našeg rada.

Zakon o grobljima:

http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

Zakon o održivom gospodarenju otpadom:

http://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-odr%C5%BEivom-gospodarenju-otpadom

Dobrodošli na  web stranice trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.Otok, na kojima se možete informirati o društvu i djelatnostima naših  poslovnih jedinica.

Komunalno  gospodarstvo je sustav koji čine komunalne djelatnosti, komunalne  usluge, komunalne građevine i uređaji na području jedinice lokalne  samouprave.Isporučitelj  komunalnih usluga na području grada Otoka je trgovačko društvo  „Vranjevo“ d.o.o. Otok, koje je registrirano za obavljanje  komunalne djelatnosti čiji je osnivač Grad Otok i koje je u 100%  vlasništvu Grada Otoka.

Današnje  trgovačko društvo osnovano je 14. siječnja 1997. godine. To je društvo s ograničenom odgovornošću, a jedini osnivač je Općina Otok, sadašnji Grad Otok.

Primarne djelatnosti Vranjeva su komunalne naravi, odnosno održavanje javnih površina, odvoz komunalnog otpada, održavanje gradskog groblja i pogreba, izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže, javne rasvjete, kao i razni građevinski poslovi koji se obavljaju po potrebi.

Društvo ima Upravu i nadzorni odbor. Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, te vodi  poslovanje Društva. Upravu čini Predsjednik Uprave – direktor te Član Uprave, bez  ograničenja. Uprava, na čelu s direktorom i Članom Uprave, upravlja i organizira djelatnost svih poslovnih jedinica  i odjela, te obavlja druge opće, financijske i kadrovske poslove. Nadzorni odbor odlučuje o financijskim izvještajima Društva,  imenovanju i opozivu člana Uprave i drugim važnim  pitanjima.

Komunalna djelatnost regulirana je  Zakonom o  komunalnom gospodarstvu, Zakonom o grobljima, te općim zakonima kao  što je Zakon o trgovačkim društvima i drugim zakonima koji se  odnose na sve subjekte u gospodarstvu.

U svojoj  djelatnosti „Vranjevo d.o.o.“ svakodnevno surađuje sa županijskim i  lokalnim upravnim organima, nadležnim za poslove komunalnog  gospodarstva kako bi se u vršenju komunalne djelatnosti što više  zadovoljavale potrebe građana, korisnika komunalnih usluga.

Cilj komunalnog poduzeća je učiniti Otočku sredinu ljepšom i uređenijom te samim time puno ugodnijom za život svih građana.
Odvozom kućnog otpada doprinijelo se smanjenju raznih bolesti i sprečavanju razvoja raznih štetnika, dok se brigom i održavanjem parka u Otoku stvorio jedan od najljepših parkova kontinentalne Hrvatske, a to je potvrdilo i priznanje „Zeleni cvijet 2001′‘.

Ulažući ljudske napore i strojeve, komunalno poduzeće Vranjevo i u budućnosti će biti na usluzi građanima Otoka i Komletinaca, te će koristiti sve raspoložive resurse kako bi Otočka sredina i dalje ostala uredna i ugodnija za život pojedinaca.

 

uprava Vranjevo d.o.o.