Opći uvjeti zbrinjavanja otpada

Sve informacije i zakonske osnove u svezi organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja otpada mogu se dobiti na sljedećim internet stranicama:

Zakon o otpadu br.178/04, od 24. prosinca 2004.

– Izmjene i dopune NN 111/06, od 19. listopada 2006.

– Izmjene i dopune NN 60/08, od 5. lipnja 2008.

Izmjene i dopune NN 87/09, od 29. srpnja 2009.

 

Vrste otpada

Prema mjestu nastanka razlikuju se dvije osnovne vrste otpada:
– komunalni otpad,
– tehnološki (industrijski) otpad.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstava koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Taj se otpad redovito prikuplja i zbrinjava u okviru komunalnih djelatnosti.Za ispravno postupanje s komunalnim otpadom prvenstveno su odgovorni sami stanovnici koji su proizvođači i vlasnici tog otpada. Komunalne tvrtke, temeljem ovlaštenja nadležnog tijela općine ili grada, moraju stvoriti uvjete koji će svim stanovnicima omogućiti primjerno postupanje s komunalnim otpadom. Komunalne su tvrtke dužne uvijek savjetom i djelom pomoći stanovništvu u suvremenom gospodarenju s komunalnim otpadom.

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvu razlikuje se od komunalnog otpada. Za nadzor toka i zbrinjavanje tehnološkog otpada propisane su posebne procedure, kojih se mora pridržavati svaki proizvođač odnosno vlasnik tehnološkog otpada.

Za gospodarenje s tehnološkim otpadom mogu se koristiti usluge specijaliziranih tvrtki, čije se adrese mogu naći pri Hrvatskoj burzi otpada (www.hgk.hr).