Obavijest korisnicima usluge odvoza otpada: Nove uplatnice s kodom


1.5.2013. u platni promet pustili smo uplatnice HUB 3A koje sadrže IBAN i kod kojeg je moguće skenirati u Konzumu ili Tisku te tako ostvariti manju naknadu pri plaćanju odvoza komunalnog otpada.

Primjer HUB 3A obrasca s kodom (slika)