Pogrebne

Za sve potrebne informacije i usluge možete se obratiti:

  • Upravi Vranjevo d.o.o ili na tel. 032/395-358
  • Tomislav Marić, mob. 099/314-5105

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA USLUGA UKOPA NA GROBLJIMA GRADA OTOKA
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/01/Uvjeti-obavljanja-usluge-ukopa-na-grobljima-na-području-Grada.pdf

ODLUKA

O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJIMA GRADA OTOKA

Članak 1.

 Ovom Odlukom određuju se pravila ponašanja na grobljima grada Otoka, a radi nesmetanog i kontinuiranog obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i obavljanja pogrebnih usluga.

 Članak 2.

 Groblje je otvoreno za posjet svaki dan od 7:00 do 20:00 sati, a može biti otvoreno i duže odnosno kraće o čemu odlučuje Uprava groblja.

Pogrebi se obavljaju svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 15:00 sati, te subotom od 9:00 do 13:00 sati.

U iznimnim situacijama ukopi se mogu obavljati i izvan vremena određenog stavkom 1. ovoga članka.

Ukopi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanima.

Korištenje mrtvačnice ožalošćenima moguće je od 7:00 do 20:00, svim danima osim nedjeljom i blagdanima.

Radno vrijeme izvođenja građevinsko – klesarskih radova je od 7:00 do 16:00 sati, svim danima osim nedjeljom i blagdanima.

Članak 3.

 Radi očuvanja reda i mira na groblju, te pijeteta prema mrtvima, strogo se zabranjuje:

– postavljati na grobove posude, ukrase i opremu u dotrajalom, neprikladnom i oštećenom obliku

– kretati se izvan staza predviđenih za prolaz i prelaziti preko grobnih mjesta,

– kretati se grobljem motornim vozilom i biciklom,

– izvoditi na šetnju grobljem kućne ljubimce,

– posjet groblju djeci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslih,

– obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja,

– odlaganje otpada van posuda predviđenih za tu namjenu,

– odnošenje cvijeća, smeća, ukrasa i opreme sa tuđeg grobnog mjesta,

– oštećivanje ili uništavanje zelenih površina, nasada, slivnika, ograda, posuda za otpad i druge opreme na groblju,

– pristup u mrtvačnicu u vrijeme koje nije predviđeno za posjete,

– zabava, glasan govor, smijeh, pjevanje, sviranje i slično ponašanje nije primjereno odavanju pijeteta prema pokojnicima.

Članak 4.

 Uprava groblja pozvati će vlasnike grobnih mjesta koji ih ne održavaju u urednom stanju ili od čijih nadgrobnih spomenika prijeti opasnost od urušavanja, da isto urede i saniraju, u protivnom će sama poduzeti hitne radove na trošak vlasnika.

Članak 5.

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a stajati će objavljena na oglasnoj ploči groblja.

U Otoku, 19. rujna 2011. godine

Uprava groblja