Komunalne

Vranjevo d.o.o. Otok:

  • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga.
  • održava čistoću javno – prometnih površina (kolnika, pločnika, nogostupa, parkova i groblja).
  • provodi čišćenje snijega sa nogostupa i javni površina
  • obavljanje pogrebnih usluga
  • provodi trajnu komunikaciju s javnošću

 

PLAN I PROGRAM ODVOZA SMEĆA KOMUNALNOG OTPADA

Ponedjeljkom se odvoz smeća obavlja u slijedećim ulicama:

 -B. Jelačića, Dalmatinska, Bosutska, A. Hebranga, Đ. Basaričeka, Zagrebačka, Vinkovačka, K. Branimira, F. Račkog, J. J. Strossmayera (od kč. br. 127 i 130 do poduzetničke zone).

Utorkom se odvoz smeća obavlja u slijedećim ulicama:

– J. J. Strossmayera (od centra do kč. br. 125 i 128), T. Ujevića, K. Višeslava, A. Šenoe, R. Boškovića, E. Kvaternika, Hr. mučenika, J. Lovretića, K. Držislava, Varošćica, I. Meštrovića, J. Kozarca, Velebitska, Ratarska, M. Gupca, Čistine, K. P. Krešimira IV i Trg k. Tomislava.

Srijedom se odvoz smeća obavlja u slijedećim ulicama:

– A. Stepinca, Kolodvorska, I. Gundulića, V. Nazora, Z. Frankopana, Lj. Gaja, B. Radića, Gradinci, J. Kosora, Slavonska, Bageri i A. Starčevića.

U Komletincima se odvoz smeća obavlja četvrtkom.

OBAVIJEST O GOSPODARENJU GLOMAZNIM OTPADOM

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Stranka je dužna krupni otpad radnim danima od 7:00 do 15:00 h otpremiti u dvorište komunalnog poduzeća Vranjevo d.o.o. na industrijskoj zoni u Otoku gdje se nalazi odgovarajući spremnik za dotični otpad ili uputiti zahtjev poduzeću za odvoz krupnog otpada te će isti biti odvežen uz naknadu prijevoza.

MOLIMO VAS!
da podmirite svoje obaveze ako još niste!

SVE INFORMACIJE

  • PON-PET 07-15
    TEL: 032/395-358 ILI
    V. NAZORA 1/1