Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Šer Tomislav

20.7.2019. – 13:00 h

Barnjak Lucija

10.7.2019. – 15:00 h

Radošević Franjo

10.7.2019. – 13:00 h

GROBLJE KOMLETINCI

Rajković Mato

24.6.2019. – 15:00 h