Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Domić Antun

12.11.2018. – 13:00 h

GROBLJE KOMLETINCI