Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Augustinović Kata

25.6.2022. – 13:00 h

Topalović Mile

21.6.2022. – 15:00 h

Ham Ljuba

15.6.2022. – 13:00 h

Dekanić – Jurić Marija

23.4.2022. – 13:00 h

 

GROBLJE KOMLETINCI

Belegić Mirko

13.5.2022. – 15:00 h

Dumenčić Dragica

5.5.2022. – 13:00 h

Oborović Ruža

25.4.2022. – 13:00 h