Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Marković Vinko

31.3.2020. – 12:00 h

Šefer Marija

31.3.2020. – 13:00 h 

GROBLJE KOMLETINCI

Balić Kata

16.3.2020. – 15:00 h