Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Kozić Marko

7.10.2021. – 15:00 h

Goreta Ružica

7.10.2021. – 13:00 h

Sikiričić Mato

5.10.2021. – 13:00 h

Filipović Mara

5.10.2021. – 15:00 h

 

GROBLJE KOMLETINCI

Perica Mara

22.10.2021. – 15:00 h

Šarić Mara

25.8.2021. – 15:00 h