Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Ukić Gordana

29.6.2020. – 13:00 h

Iličić Bosiljka

27.6.2020. – 13:00 h

Knežević Biljana

23.6.2020. – 13:00 h

GROBLJE KOMLETINCI

Čavlina Anto

2.7.2020. – 15:00 h

Đoić Antun

16.6.2020. – 13:00 h

Mazul Senka

2.6.2020. – 15:00 h