Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Šarić Tomo (1958.)

29.7.2021. – 13:00 h

Šarić Luca

23.7.2021. – 15:00 h

Jurilj Zlatko

15.7.2021. – 13:00 h

Ozdanovac Kata

13.7.2021. – 13:00 h

Mijić Mijo

12.7.2021. – 13:00 h

 

GROBLJE KOMLETINCI

Jemrić Marija

30.6.2021. – 15:00 h

Dumenčić Marko

23.6.2021. – 13:00 h