Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Lamešić Manda

22.1.2022. – 13:00 h

Kovačević Nada

17.1.2022. – 13:00 h

GROBLJE KOMLETINCI

Radošević Ivica

15.1.2022. – 13:00 h

Božović Slavka

13.1.2022. – 13:00 h