Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Šalković Viktor

23.9.2020. – 15.00 h

Lukić Anto

22.9.2020. – 13:00 h

Knezović Rosanka

7.9.2020. – 15:00 h

Lukić Marijan

4.9.2020. – 15:00 h

GROBLJE KOMLETINCI

Živković Stjepan

11.9.2020. – 15:00 h

Jozin Marko

21.8.2020. – 15:00 h