Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

GROBLJE OTOK

Đikić Marija

18.5.2019. – 13:00 h

Šeffer Jakob

17.5.2019. – 15:00 h

GROBLJE KOMLETINCI

Mikulić Kata

13.5.2019. – 13:00 h