Raspored održavanja sahrana

Ovdje možete pronaći raspored održavanja sahrana za grad Otok i naselje Komletinci.

 

GROBLJE OTOK

Djedović Katarina

18.9.2023. – 15:00 h

Lovrić Mara

11.9.2023. – 13:00 h 

GROBLJE KOMLETINCI

Blažević Marija

29.9.2023. – 15:00 h

Babić Mato

13.9.2023. – 15:00 h