Dokumenti

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/11/Pravilnik-o-stegovnoj-odgovornosti-radnika.pdf

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zaprimanje i rješavanje pritužbi vezane uz zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o odobravanju financijskih transakcija

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Odluka o troškovima reprezentacije

Odluka o korištenju telekomunikacijskih uređaja i interneta

Eticki kodeks Vranjevo d.o.o.

NALOG ZA NACIONALNO PLAĆANJE