Uprava

Uprava:

Berislav Vuković – Predsjednik društva – direktor

 tel/fax: 032 / 395 358, e-mail: vranjevo@net.hr