Javna nabava

Na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za javnu nabavu radova na izgradnji pješačkih staza u ulici Bana Jelačića u Otoku. Natječaj možete pronaći na sljedećim stranicama:
https://eojn.hr/

Na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za javnu nabavu radova na sanacije prometnice u ulici Dalmatinska u Otoku. Natječaj možete pronaći na sljedećim stranicama:
https://eojn.hr/

Na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave objavljeno je javno savjetovanje za dvije nabave radova:
– sanacija prometnice u ulici Dalmatinska u Otoku
– sanacija pješačkih staza u ulici Bana Jelačića u Otoku
Javno savjetovanje možete pronaći na sljedećim stranicama:
https://eojn.hr/

Ažurirani plan nabave – s 3.7.2024.:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/07/Izmijenjena-verzija-plana-javne-nabave-4.xlsx

Dana 15.2.2024. donešena je Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – Nabava betonskih proizvoda. Odluku možete pogledati ovdje:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-odabiru-Nabava-betonskih-proizvoda.pdf

Dana 13.2.2024. donešena je Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – Nabava asfaltne mase. Odluku možete pogledati ovdje:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-odabiru-Nabava-asfaltne-mase-1.pdf

Dana 14.2.2024. donešena je Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Nabava svježeg betona.
Društvo će ponoviti postupak nabave. U nastavku možete pogledati Odluku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-poništenju-postupka-jednostavne-nabave.pdf

Dana 8.2.2024. na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je postupak javne nabave radova – održavanje prometnica u ulicama Kralja Držislava i Varoščica u grad Otoku.
Detalje možete pronaći na sljedećoj stranci:
https://eojn.hr/

Ažurirani plan nabave – s 7.2.2024.
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/02/Izmijenjena-verzija-plana-javne-nabave-1.xlsx

Dana 26.1.2024. na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave objavljeno je javno savjetovanje za javnu nabavu radova – održavanje prometnica u ulicama Kralja Držislava i Varoščica u grad Otoku.
Detalje možete pronaći na sljedećem linku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/01/Informacije-o-prethodnom-savjetovanju-Prometnice.pdf

Dana 15.1.2024. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave motornog benzina i dizel goriva. Odluku možete pogledati na sljedećim linku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-odabiru-Nabava-motornog-benzina-i-dizel-goriva.pdf

Dana 14.12.2023. na stranicama elektroničkog oglasnika javna nabave objavljen je postupak “Nabave motornog benzina i dizel goriva”
Postupak možete pregledati na sljedećem stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ažurirani plan nabave – s 4.12.2023.
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/12/Plan-Nabave-VRANJEVO-d.o.o-15.xls

Dana 2.8.2023. donešena je Odluka o odabiru za postupak jednostavne nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.
Odluku možete pogledati na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/08/Odluka-o-odabiru-Nabava-goriva.pdf

Dana 26.7.2023. otvoren je postupak jednostavne nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/08/Poziv-na-dostavu-ponuda-Dokumentacija-Nabava-goriva-2023.-Vranjevo-d.o.o..pdf

Dana 14.7.2023. sklopljen je Ugovor o nabavi rabljenog rovokopača i rabljenog kamiona. Detalje o istom možete pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dana 15.7.2023. sklopljen je Ugovor o nabavi kamenih agregata. Detalje o istom možete pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dana 11.7.2023. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave rabljenog rovokopača i kamiona za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. Odluku možete pogledati na sljedećim linkovima:
Grupa 1 – Rabljeni rovokopač:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/07/Odluka-o-obabiru-Nabava-rabljenog-rovokopača-Grupa-1.pdf
Grupa 2 – Rabljeni kamion
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/07/Odluka-o-odabiru-Nabava-rabljenog-kamiona-Grupa-2.pdf
Ažurirani plan nabave za 2023. godinu:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/07/Ažurirani-plan-nabave-Vranjevo-d.o.o.-11.7.2023..xls

Dana 28.11.2022. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave kamenih agregata za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. 
Odluku možete pogledati na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/06/Odluka-o-odabiru-JN-04-2023.pdf

Dana 23.5.2023. na stranicama elektroničkog oglasnika javna nabave objavljen je postupak “Nabave kamenih agregata”.
Postupak možete pregledati na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7616176

Dana 15.5.2023. na stranicama elektroničkog oglasnika javna nabave objavljen je postupak “Nabave rabljenog rovokopača i kamiona”
Postupak možete pregledati na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7578157

Ažurirani plan nabave za 2023. godinu:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/05/Plan-Nabave-VRANJEVO-d.o.o-3.xls

Plan nabave za 2023. godinu: 
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/02/Plan-Nabave-VRANJEVO-d.o.o-2023.pdf

Dana 28.11.2022. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave betonskih proizvoda za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. 
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/12/Odluka_o_odabiru_-_Betonski_proizvodi_2022.pdf

Dana 28.11.2022. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. 
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/11/Odluka-o-odabiru-gorivo-2022.pdf

Dana 10.11.2022. otvoren je postupak jednostavne nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/11/Poziv-na-dostavu-ponuda-gorivo-2022.pdf

Dana 9.11.2022. otvoren je postupak jednostavne nabave betonskih proizvoda za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o., za radove u ulici Lj. Gaja u Otoku. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/11/Poziv-na-dostavu-ponuda-Betonski-proizvodi.pdf

Dana 7.11.2022. donešena je Odluka o poništenju za postupak Nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/11/Odluka-o-poništenju-nabava-goriva-2022.pdf

Dana 20.10.2022. otvoren je postupak jednostavne nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/10/Poziv-za-dostavu-ponuda-gorivo-2022.pdf

Dana 8.9.2022. donešena je Odluka o odabiru za postupak Nabave radova na sanaciji kolnih ulaza i pješačkih staza u ulici Zrinksih i Frankopana u Otoku. Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/09/Odluka-o-odabiru-Radovi-na-sanaciji-kolnih-ulaza-i-pješačkih-staza-u-ulici-ZF-u-Otoku.pdf

Dana 22.8.2022. otvoren je postupak jednostavne nabave radova na sanaciji kolnih ulaza i pješačkih staza u ulici Zrinskih i Frankopana u Otoku. Dokumentaciju i troškovnik možete preuzeti na sljedećem linku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/09/Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-kolnih-ulaza-i-pješačkih-staza-u-ulici-Zrinskih-i-Frankopana-u-Otoku.pdf

Dana 2.6.2022. donešena je Odluka o odabiru za postupak Nabave radova na sanaciji ceste u ulici Ljudevita Gaja u Otoku.
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/06/Odluka-o-odabiru-Sanacija-Lj.-Gaja-u-Otoku-2022.pdf

Dana 12.5.2022. otvoren je postupak jednostavne nabave radova na sanaciji ceste u ulici Ljudevita Gaja u Otoku. Dokumentaciju i troškovnik možete preuzeti na sljedećim linkovima:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/05/Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-ceste-u-ulici-Ljudevita-Gaja-u-Otoku.pdf
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/05/Prilog-III-Troškovnik-Radovi-na-sanaciji-ceste-u-ulici-Ljudevita-Gaja-u-Otoku.xls

Dana 5.5.2022. donešena je Odluka o odabiru za postupak Nabave gospodarskog vozila (kombi) putem financijskog leasinga. 
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/05/Odluka-o-odabiru-Nabava-gospodarskog-vozila-Kombi.pdf

Dana 22.4.2022. donešena je Odluka o odabiru za postupak Nabave radova na sanaciji ceste u ulici Zrinskih i Frankopana u Otoku.
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/04/Odluka-o-odabiru-Sanacija-ceste-u-ulici-Zrinskih-i-Frankopana.pdf

Dana 21.4.2022. otvoren je postupak jednostavne nabave financijskog leasinga za nabavu gospodarskog vozila. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/04/Poziv-za-dostavu-ponuda-dokumentacija-Kombi-gosp.-vozilo-sa-sandukom.pdf

Dana 24.3.2022. sklopljen je ugovor o nabavi kamena. Ugovor je sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljem “Cestorad” d.d., Vinkovci. Ukupna vrijednost ugovora je 461.040,00 kn s PDV-om.

Dana 22.3.2022. otvoren je postupak jednostavne nabave radova na sanaciji ulice Zrinskih i Frankopana u Otoku. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/03/Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-ceste-u-ulici-Zrinskih-i-Frankopana-u-Otoku.pdf

Dana 3.3. donešena je Odluka o odabiru za postupak Nabave kamena. 
Odluku možete naći na stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dana 4.2.2022. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je postupak za nabavu kamena male vrijednosti.
Dokumentaciju možete pronaći na stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dana 21.1.2022. donešena je Odluka o odabiru za postupak sanacije prometnici u ulici Zvonareva.
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/01/Odluka-o-odabiru-Zvonareva-sanacija-2021.pdf

Dana 29.12.2021. otvoren je postupak jednostavne nabave radova na sanaciji ulice Zvonareva u Otoku. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2021/12/Poziv-za-dostavu-ponuda-Sanacija-ceste-u-ulici-Zvonareva-u-Otoku.pdf

Dana 5.10.2021. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. 
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2021/10/Odluka-o-odabiru-eurodiesel-2021-Sken.pdf

Dana 6.9.2021. otvoren je postupak jednostavne nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2021/09/Poziv-za-dostavu-ponuda-eurodiesel-2021.pdf

Plan nabave za 2021. godinu 
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2021/01/Plan-Nabave_-VRANJEVO-d.o.o.-za-komunalne-djelatnosti-2021.xls

Dana 17.12.2020. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave kamena za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. 
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-o-odabiru-Vranjevo-Kamen.pdf

Dana 25.11.2020. otvoren je postupak jednostavne nabave kamena za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2020/12/Poziv-za-dostavu-ponuda-Kamen.pdf

Dana 2.10.2020. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-o-odabiru-eurodiesel-2020.pdf

Dana 2.10.2020. donešena je Odluka o odabiru za postupak nabave asfalta za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.
Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-o-odabiru-asfalt-2020.pdf

Dana 25.9.2020. održano je otvaranje ponuda za postupak nabave goriva za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.
Zapisnik s otvaranja možete preuzeti na sljedećem linku:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2020/09/Zapisnik-o-otvaranju-ponuda-Vranjevo-d.o.o.-Nabava-goriva.pdf

Dana 15.9.2020. otvoren je postupak nabave asfalta. Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2020/09/Poziv-za-dostavu-ponuda-dokumentacija-Asfalt-2020.pdf

Dana 14.9.2020. otvoren je postupak nabave goriva. Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2020/09/Poziv-za-dostavu-ponuda-izmijenjena-dokumentacija-eurodiesel-2020.pdf

Dana 17.1.2020. donešena je Odluka o odabiru u postupku “USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU SPECIJALNOG VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD SA POTISNOM PLOČOM ZAPREMNINE 16 m3”.
Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dana 13.12.2019. objavljen je postupak “USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU SPECIJALNOG VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD SA POTISNOM PLOČOM ZAPREMNINE 16 m3”, broj objave 2019/S 0F2-0048941.
Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dana 5.11.2019. donešena je Odluka o odabiru u postupku “Nabave kamena za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.”
Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3243979

Dana 3.10.2019. objavljen je postupak “Nabave kamena za potrebe trgovačkog društva Vranjevo d.o.o.”, broj objave: 2019/S 0F2-0039117.
Detalje o objavi možete vidjeti ovdje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3243979

Dana 23.7.2019. otvoren je postupak nabave goriva. Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/07/Poziv-za-dostavu-ponuda-dokumentacija-eurodiesel-2019.pdf

Dana 18.3.2019. otvoren je postupak nabave kamena. Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/03/Dokumentacija-za-nadmetanje-kamen-2019.pdf

Dana 18.3.2019. donesena je odluka o odabiru za postupak nabave bagera, otvorenog 1.3.2019. Odluku možete preuzeti na slijedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/03/Odluka-o-odabiru-bager-2019.pdf

Dana 1.3.2019. otvoren je postupak nabave bagera putem financijskog leasinga. Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/03/Poziv-za-dostavu-ponuda-dokumentacija-BAGER-2019-5.3.2019.-Izmjena-dokumentacije-2.pdf

Popis sklopljenih ugovora:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/11/Popis-sklopljenih-ugovora.pdf

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2018.

Azurirani plan nabave – 2017

Plan nabave – 2017.

Ažurirani plan nabave – 2016.

Plan nabave – 2016.

Ažurirani plan nabave – 2015.

Plan nabave – 2015.

Izjava direktora

Pravilnik o jednostavnoj nabavi:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2020/09/Pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi-Vranjevo-d.o.o..pdf

OBAVIJEST – obveza iz čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) – zabrana sklapanja ugovora radi sprečavanja sukoba interesa u području javne nabave.

VRANJEVO D.O.O. kao naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

 

ZAKON O JAVNOJ NABAVI