PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti.

Cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navedenog Zakona.

Pisani zahtjev se podnose na adresu:

Vranjevo d.o.o., V. Nazora 1/I, 32252 Otok
Može se predati osobno ili putem elektroničke pošte na: vranjevo@net.hr
Za usmeni zahtjev sastavit će se službena bilješka.
Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 7.30 – 14:30 h.

Službenik za informiranje: Tomislav Marić, 032/395-358

Vranjevo d.o.o. može uskratiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Godišnje izvješće za 2015. godinu:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/06/Godisnje-izvjesce-2015.pdf

Godišnje izvješće za 2016. godinu:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/06/Godisnje-izvjesce-2016.pdf

Godišnje izvješće za 2018. godinu:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/06/Godisnje-izvjesce-2018.pdf

Godišnje izvješće za 2019. godinu:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/01/Godišnje-izvješće-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2019.-g.pdf

Godišnje izvješće za 2020. godinu:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/01/Godišnje-izvješće-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2020.-g.pdf

Godišnje izvješće za 2021. godinu:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/01/Godišnje-izvješće-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2021.-g.pdf

Godišnje izvješće za 2022. godinu:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/11/Godisnje-izvjesce-o-provedi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2022.-g..pdf

Godišnje izvješće za 2023. godinu:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/01/Godisnje_izvjesce.pdf

Zahtjev za pristup informaciji:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/06/Zahtjev-za-pristup-informacijama-1-1.doc

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/06/Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2019/06/Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc

Zakon o pravu na pristup informacija (NN 25/13):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije /NN 15/14):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html